Hvordan kan man bygge selvfølelsen? Det finnes utallige bøker og forelesninger om emnet, men det er viktig å finne noe som er enkelt, lett å gjennomføre og som kjennes rett for deg. Jeg har gått hos en personlig coach i ett år og fått noen tips for hvordan man kan få et bedre forhold til seg selv. En inspiratør og personlig coach som er populær i Sverige, Mia Törblom, har kommet med tips om at man skal ha en «må-bra-bok» som hun kaller det. Det er rett og slett en bok som du gjerne skriver i hver dag og som du fyller med saker som er bra med deg selv. Jeg prøvde dette, men klarte aldri å få det til en vane. Jeg visste ikke hva jeg skulle skrive om og da jeg endelig kom på noe, var selvfølgelig boka borte. Min coach kom med en variant av dette, noe som jeg ikke har hatt noe problem med å fullføre og som har betydd mye for min utvikling. Det høres veldig enkelt ut, men det hjelper.

Hver kveld når du ligger i sengen skal du spørre deg; Hva har vært bra i dag? Da er det viktig at det ikke blir et jag etter å gjøre saker. Det skal ikke bare handle om at man har vasket gulv, gått tur eller invitert venner på middag. Misforstå meg rett, du skal selvfølgelig berømme deg selv for det også, så lenge det ikke blir bare det. Hva har vært bra? Har du følt noe bra? Har du hatt noen gode opplevelser. Et eksempel kan være: I dag la jeg merke til at jeg ikke tok det personlig da jeg fikk kritikk på jobben. Eller: I dag ble jeg ikke nervøs da jeg skulle ta en vanskelig telefonsamtale. Fyll på med masse postivt snakk til deg selv.
Jeg sitter ikke her og later som om jeg er «ferdig» og jeg tror heller ikke at jeg kan dette og så skal jeg prøve å lære det videre. Jeg jobber med dette hele tiden. Selvfølelsen må trenes kontinuelig ellers så kan den forsvinne igjen, akkurat som god kondis må pleies hele tiden.

Livet er hva dine tanker gjør det til.
Reklamer